LMDB.se

Information

Information

Livsmedel märkta med "?" är hämtade från livsmedelverkets databas (Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version "2009-01-23".) Det som är hämtat är innehållsdeklaration samt namnet på livsmedlet.

Övrig information är inhämtad av LMDB.se